Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor Soleo Media. Neem daarom even de tijd om u - als deelnemer aan de “Prijzenslag”-wedstrijd - vertrouwd te maken met dit privacybeleid en neem contact met ons op als u vragen heeft. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op het Algemene Privacybeleid, raadpleegbaar op https://www.firaprijzenslag.nl/privacyverklaring

Wat valt onder deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring geeft informatie over persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden in de context van het kansspel “Prijzenslag” en uw bezoeken aan de actiepagina van Fira.tv in dit kader.

Welke gegevens verwerken we?

Soleo Media verzamelt en verwerkt informatie, ook persoonsgegevens, over u als deelnemer aan de Prijzenslag of bezoeker van de actiepagina van Fira.tv.

Deze informatie kan bestaan uit:

 • Informatie die u ons verstrekt bij het meespelen in de Prijzenslag in het kader van het de Prijzenslag: uw naam en e-mailadres (zodat wij ons correct tot u kunnen richten), en eventueel uw contactvoorkeuren, geboortedatum, geslacht, (mobiel) nummer en informatie die nodig is om beveiligingsvragen te beantwoorden.

  De deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

 • Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van de actiepagina van Fira.tv: informatie over het elektronische apparaat, IP-adressen, login-gegevens, browsertype en voorkeuren, informatie over de locatie, online kenmerken om ‘cookies’ en vergelijkbare technologieën mogelijk te maken.

 

Doeleinden van de verwerking van de verzamelde gegevens

De persoonsgegevens die onder deze privacyverklaring vallen, worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming; of voor zover dit voor Soleo Media noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

In het geval verwerking gebaseerd is op toestemming, mag u uw toestemming te allen tijde intrekken.

 • Het afhandelen van de registratie voor deelname aan de Prijzenslag;
 • De identiteit van de deelnemer vaststellen voor het uitreiken van de Prijs;
 • Het account van de deelnemer beheren en toegang verlenen tot en gebruikmaken van de onlinediensten met betrekking tot de Prijzenslag;
 • Geaggregeerd marktonderzoek en/of statistische analyses uitvoeren;
 • Marketing- en promotionele communicatie tijdens en na afloop van de Prijzenslag en commerciële communicatie mits hiervoor toestemming is verkregen;
 • Het onderhouden van contact en onze relatie; accountmanagement, waaronder accountverificatie (ervoor zorgen dat alleen u of iemand die door u gemachtigd is toegang heeft tot uw account en informatie);
 • Klantenservice en -ontwikkeling;
 • Het uitvoeren en analyseren van marktonderzoeken en marketingstrategieën;
 • Acties en prijsvragen van Soleo Media, zoals u als gewaardeerde klant digitale prijzen aanbieden.

In elk geval kan de verwerking op ieder moment plaatsvinden en kan die verwerking voor beperkte doeleinden (facturatiecyclus, naleving van wettelijke, fiscale en/of contractuele vereisten met inbegrip van interne audit) of met uw toestemming na de beëindiging van de overeenkomst voortgezet worden.

De in het kader van het de Prijzenslag verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk zes (6) weken na afloop van de Prijzenslag vernietigd. Indien de deelnemer akkoord gaat om marketing- en promotionele communicatie te ontvangen worden de gegevens bewaard en verwerkt tot wanneer de persoon zijn toestemming intrekt.

In alle gevallen kan informatie a) langer worden bewaard als er krachtens wet- en regelgeving reden is om dat te doen (de informatie wordt dan verwijderd als deze niet langer nodig is voor de doelstelling van die wet- en regelgeving) of b) korter worden bewaard als de betreffende persoon bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er geen legitieme reden meer is om deze te bewaren.

        

Soleo Media verstuurt alleen marketing- en promotionele communicatie naar deelnemers indien hiervoor toelating gegeven werd. Elk individu is vrij om die toestemming te allen tijde in te trekken. Voor meer informatie, raadpleeg het Algemene Privacybeleid op https://www.firaprijzenslag.nl/privacyverklaring,  afhankelijk van uw locatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens?

Soleo Media B.V., Molenstraat-Centrum 481, 7311XL, Apeldoorn, is de Gegevensbeheerder voor de verwerking van persoonsgegevens.

Delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en worden alleen op basis van een streng gehandhaafd 'need-to-know'-beginsel gedeeld:

 • Binnen Soleo Media worden doorgegeven;
 • Met iedere vennootschap die door Soleo Media gemandateerd wordt als verwerker van de persoonsgegevens aangezien deze op enigerlei wijze betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Prijzenslag;
 • Met bevoegde publieke instanties, overheidsinstanties, toezichthouders of de belastingdienst indien dit nodig is om te voldoen aan een verplichting krachtens wet- of regelgeving waaraan de betreffende Soleo Media-vennootschap(pen) moet(en) voldoen of indien dit is toegestaan op grond van toepasselijke lokale wetgeving.

Indien persoonsgegevens worden gedeeld met vennootschappen binnen de Soleo Media en/of geautoriseerde derden, nemen we organisatorische, contractuele en wettelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en een voldoende mate van bescherming wordt gehandhaafd om uw persoonsgegevens te waarborgen.

De persoonsgegevens zullen niet verder worden verkocht, verhuurd of anderszins vrijgegeven aan andere bedrijven.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming openbaar maken, tenzij we daar wettelijk toe gerechtigd of verplicht zijn. Voor alle informatie, raadpleeg het Algemene Privacybeleid, raadpleegbaar op https://www.firaprijzenslag.nl/privacyverklaring afhankelijk van uw locatie.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage in de Persoonsgegevens die via de “Prijzenslag”-wedstrijd over u worden verzameld. U hebt daarnaast het recht op correctie of verwijdering van die Persoonsgegevens (maar alleen wanneer ze niet langer vereist zijn voor gerechtvaardigde doeleinden) en verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor nadere informatie, raadpleeg het Algemene Privacybeleid, raadpleegbaar op https://www.firaprijzenslag.nl/privacyverklaring, afhankelijk van uw locatie.

Met wie kan ik contact opnemen voor nadere informatie?

Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u meer informatie over het indienen van uw vraag of klacht? Neem dan contact met ons op via de klantenservice van Fira bereikbaar op telefoonnummer: 0341 41 32 02, van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur.

U kunt ook contact opnemen via de mail op mailadres: klantenservice@fira.tv of via WhatsApp op telefoonnummer: 06 13 30 35 22.

 

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of de verwerking van uw persoonsgegevens door Soleo Media, dan kunt u ook een klacht indienen bij uw eigen autoriteit voor gegevensbescherming of de Nederlandse Gegevensbeschermingsautoriteit.